BẢO VỆ VÀ BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG

THIÊN NHIÊN

Thiên nhiên là nền tảng của mỗi bất động sản mang thương hiệu Dankbaar Resort. Du khách được mời đắm mình trong môi trường thực tế, hoang sơ bao quanh mỗi khóa tu, để kết nối lại với Trái đất và với chính họ.

Dankbaar Resort cam kết bảo vệ và bảo tồn môi trường, với các giá trị và thực hành thân thiện với môi trường làm trọng tâm của chúng tôi. Những trải nghiệm tại Dankbaar thúc đẩy sự gắn kết sâu sắc với sự tôn trọng thế giới tự nhiên.